Elektronik Sigaralar

Dört büyük uluslararası sigara firması konvansiyonel tütün ürünlerinden elektronik sigara ürünlerine doğru bir pazarlama stratejisi izlemektedir.
Bu strateji sigaranın bırakılmasını değil konvansiyonel sigaralardan her yerde içilebilen tütün ürünlerine geçişi hedefleyerek FCTC(Tütün Çerçeve Antlaşması)’nın uygulanmasını özellikle akamete uğratma stratejisidir.

Elektronik sigaralar her ne kadar erişkinler için pazarlansa da dünyada çocukların ve gençlerin bu ürünleri artan oranlarda kullandığı bilinmektedir.

Elektronik sigaraların aerosollerinin içerikleri tam olarak bilinmemekte ve bu konuda artan sayıda zararlı olduklarına dair yayınlar birikmektedir. Ayrıca bu aerosollerin içerdikleri nanopartiküllerin ileride ne gibi sağlık sonuçlarına yol açacağı da bilinmemektedir.

Yine e-sigaralarda bulunan bazı tatlandırıcıların toksik etkileri olduğu bilinmektedir. Bu sigaralardan çıkan aerosol’ü soluyan ikinci kişilerin(pasif aerosol solunması) ile nikotine maruz kaldığı açıktır. Yine üçüncül olarak bu aerosol ile bulaşmış özellikle yer döşemelerinde küçük çocukların nikotine maruz kalacağı rapor edilmektedir.

Ayrıca çalışmalar göstermiştir ki bu tip elektronik sigarayı içenler gerçek sigara alışkanlıklarını da devam ettirmektedirler.

Ayrıca uzun dönemli çalışmalar ile kanser riskleri hakkında hala bir bilgi birikimi yoktur.

Zararın azaltılması stratejisi çok uluslu sigara firmalarının bir pazarlama stratejisi olarak kabul edilmelidir. DSÖ’nün de belirttiği gibi zararsız tütün ürünü yoktur. Türkiye’de elektronik sigaraların satışı, ithali ve reklamı yasaklanmış olup, tütün ürünü olarak kabul edildiği için diğer tütün ürünleri ile aynı kategoride değerlendirilerek işleme tabii olmuştur. Bu kazanımdan taviz verilmesi uygun değildir. Zaten Dünya’da bu yöne doğru gitmektedir.

Zararsız tütün ürünü yoktur!..

Prof. Dr. Salih EMRİ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı