İnterstisyel Akciğer Hastalığı Nedir?

İnterstisyel akciğer hastalığı, akciğerlerde benzer belirtilere ve değişikliğe neden olan bir grup akciğer rahatsızlığının tıbbi terimidir. İnterstisyel akciğer hastalığı, akciğerlerde iltihaplanmaya ve bazen de skarlaşmaya neden olur. Bu oksijenin havadan ciğerlere ulaşmasını zorlaştırır sonuçta bu durum nefes darlığı oluşturur.

İnterstisyel akciğer hastalığının birçok nedeni vardır:
200 den fazla neden arasında;
● Otoimmün hastalıklar – Bunlar, vücudun enfeksiyon mücadele sisteminin enfeksiyon yerine kendi sağlıklı dokularına saldırdığı hastalıklardır(eklem romatizması, lupus gibi).
● Diğer tıbbi durumlar (kanser gibi)
● Bazı ilaçlar( metoteraksat,busulfan,nitrofrantoin gibi).
● Uzun süre akciğerlere solunan veya inhale edilen zararlı maddeler (Sigara dumanı, küf, kimyasal maddeler veya asbest, silika, metaller veya kömür tozları gibi).
● Radyasyon (yüksek doz X-ışını maruziyeti veya radyoterapi sonrasında radyasyon pnömonisi).
● Bazı akciğer enfeksiyonları(viral intertisyel pnömoniler).
Bazı durumlarda, doktorlar bir insanın interstisyel akciğer hastalığına neyin yol açtığını bilemiyebilirler. Bu duruma idiopatik intertisyel akciğer hastalığı ismi veriliyor.

İnterstisyel akciğer hastalığının belirtileri nelerdir? – Erken döbemde bazen hiçbir belirti olmayabilir. Doktorlar akciğer grafisi ya da başka nedenlerle solunum testi yaptırdıkları zaman interstisyel akciğer hastalığını tanıyabilirler.

İnterstisyel akciğer hastalığı semptomlara neden olduğunda, en yaygın semptomlar şunlardır:

● Özellikle aktivite veya egzersizde nefes darlığı ,
● Uzun süren kuru öksürük,
İnterstisyel akciğer hastalığına neden olan bazı tıbbi durumlar, vücudun diğer bölgelerinde de belirtilere neden olur. Örneğin, bazı otoimmün bozukluklar cilt ya da eklem semptomlarına da neden olurlar.

İnterstisyel akciğer hastalığı için bir test var mı?
Evet. İnterstisyel akciğer hastalığınız varsa, doktorunuz bunun nedenini bilmek isteyecektir. Tedavi öncesi ilaçlarınız, geçmişteki tıbbi durumlarınız ve inhale ettiğiniz zararlı maddelerin varlığı( mesleğiniz) , güvercin veya muhabbet kuşu besleyip beslemediğiniz durumları sorgulayacaktır.

Ayrıca bazı testler isteyecektir. İnterstisyel akciğer hastalığının nedenini bulmak için genellikle yapılan testler şunları içerir:

● Kan testleri,
● Bir göğüs röntgen filmi,
● Göğüs için bir BT taraması – CT taraması,
● Bir elektrokardiyogram ( “EKG” olarak da adlandırılır) – Bu test kalpteki elektriksel aktiviteyi ölçer. kalp rahatsızlığı olup olmadığını gösterebilir.
● Solunum testleri, “pulmoner fonksiyon testleri” olarak da adlandırılır – Bu testler akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığını ölçer.Karbon monoksit difüzyon testi de bu testlerin arasındadır.

Bazı durumlarda, doktorunuz şunları da yapabilir:

● Bronkoskopi – Bu, akciğerlerin içine bakmak ve sıvı örneği almak için ucunda kamera sistemi bulunan ince fiberoptik alet (“bronkoskop” olarak adlandırılır) kullanılan bir prosedürdür.
● Akciğer biyopsisi – Akciğer biyopsisinde doktor akciğerden küçük bir doku numunesi almak için ameliyat veya işlem yapar. Sonra başka bir doktor mikroskop altında numuneye bakar. Herkesin akciğer biyopsisine ihtiyacı olmayacaktır. Ancak, diğer testlerin tümü, interstisyel akciğer hastalığı nedenini göstermiyorsa yapılır.
İnterstisyel akciğer hastalığı nasıl tedavi edilir? Tedavi, interstisyel akciğer hastalığınızın sebebine ve belirtilerinizin şiddetine bağlıdır.

Akciğer hastalığınız bir enfeksiyon nedeniyle oluşursa, doktorunuz enfeksiyona neden olan mikropları öldürmek için ilaçlar reçete eder.

Akciğer hastalığınız aldığınız ilaca bağlıysanız, doktorunuz bu ilacı almayı bırakmanızı önerir.

İnterstisyel akciğer hastalığı olan birçok kişi aşağıdakilerle tedavi edilir:

● Ekstra oksijen,
● Steroid ilaçlar – Sporcuların kas oluşturmak için aldığı steroidlerden farklıdır. Bu steroidler iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.
● Bağışıklık sistemini “sakinleştiren” diğer ilaçlar
● Pulmoner rehabilitasyon – Pulmoner rehabilitasyonda insanlar semptomlara yardımcı olabilecek egzersizleri öğrenirler.
Bazı durumlarda, ciddi interstisyel akciğer hastalığı olanlarda akciğer nakli ile tedavi gerekebilir. Bir veya her iki akciğer değiştirilebilir.

Prof. Dr. Salih EMRİ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı