Tek Bir Pulmoner Nodül Nedir?

Akciğer nodülü olarak da adlandırılan bir pulmoner nodül akciğerlerde göğüs radyografisinde veya BT taramasında görülen bir “leke” dir. BT taraması, vücudun resimlerini oluşturan bir görüntüleme testidir. Tek bir nokta(leke) varsa buna “tek” (veya “soliter”) pulmoner nodül adı verilir.

Tek bir pulmoner nodül genellikle belirtilere neden olmaz. İnsanlar, başka bir nedenden dolayı göğüs radyografisi veya BT taraması yaptırdıklarında rastlanabilir.

Tek bir pulmoner nodül neden kaynaklanır. – Tek bir pulmoner nodül, aşağıdakilerden birinden kaynaklanır:

● Kanser olmayan bir durum – Çoğu durumda tek bir pulmoner nodül kanser değildir. Akciğerlerde bir büyüme, küçük bir enfeksiyon bölgesi veya eski yara izi bu görünüme neden olabilir. Bunlar için bazı tıbbi terimler kullanılır. Örneğin iltihaplanmanın bir türü olan “granülom” ve kanserli olmayan bir büyümeye “hamartom” denir.
● Kanser – Tek bir pulmoner nodül akciğer kanseri olabilir; akciğerlerdeki normal hücreler anormal hücrelere dönüşür ve kontrol dışı kalır. Vücudun başka bir bölümünde başlayan ve akciğerlere yayılmış kanser de nodül nedeni olabilir.

Doktorum pulmoner nodül’ün kanser olup olmadığını nasıl bilecek?
Bunu anlamak için yardımcı doktorunuz aşağıdaki soruları değerledirip bir risk analizi yapacaktır.

● Yaşınız,
● Diğer belirtileriniz veya bilinen başka bir kanserleriniz olup olmadığı,
● Sigara içme durumunuz,
● Akciğer kanseri olan aile üyeleri olup olmadığı,
● Asbest olarak adlandırılan bir malzemeyle ya da etrafında çalışmış olun
● Röntgen veya BT taramasında nodülün boyutu ve şekli,
● Zamanla noktanın boyutunun değişip değişmediği – Bunu bilmek için, doktorunuz eski göğüs grafileri ve BT taramalarınıza bakacaktır(o yüzden eski grafi ve CD’lernize gerek duyacaktır).
Bu bilgilere dayanarak, doktorunuz pulmoner nodülünüzün kanser olup, olmama ihtimalinin yüksek, orta veya düşük risk kategorisinde olduğunu öğrenir.

Pulmoner nodülün kanser olma şansı yüksekse ne olur? – Pulmoner nodülünüzün kanser olma ihtimali yüksekse, doktorunuz muhtemelen size ameliyat önerecektir.

Ameliyattan önce, doktorunuz PET taraması adı verilen bir görüntüleme testi isteyecektir. Bu test için doktor damar içi ince bir tüp vasıtasıyla kanınıza FDG denilen radyoaktif bir madde koyar. O zaman özel bir kamera akciğerlerinizi, karaciğerinizi, beyininizi ve kemiklerinizin görüntüsünü çeker. Bir PET taraması, kanserin akciğerlerinizin dışına yayılıp yayılmadığını gösterebilir.

Ameliyattan önce de akciğerinizin bir kısmının çıkartılmasının güvenli olduğundan emin olmak için solunum testlerine gireceksiniz.

Ameliyattan sonra, bir doktor kanser olup olmadığını görmek için mikroskop altında nodüle(dokuya) bakacaktır. Patolojik incelemede doktorunuz olası diğer testleri veya tedaviyi yönlendirmek için çeşitli boyama genetik testler yapar. Eğer nodül kanser çıkmazsa muhtemelen başka tedaviye gerek duymazsınız.

Pulmoner nodülün kanser olma şansının ortada olması durumunda ne olur? – Pulmoner nodülünüzün kanser olma ihtimali orta ise, doktorunuz nodül hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalışır.

Nodül 8 mm veya daha büyükse, doktorunuz PET taraması sipariş eder veya biyopsi yapacaktır. Biyopsi, doktorunuzun nodülden bir doku örneği alacağı bir testtir. Akciğerdeki nodülün yerine bağlı olarak bağlı olarak, doktorunuz akciğerinizden çeşitli tekniklerle biyopsi yani parça almaya çalışacaktır.

Doktorunuz nodülden bir miktar doku aldığında, başka bir doktor(patolog), kanserin var olup olmadığını görmek için mikroskop altında numuneye bakacaktır. PET taraması veya biyopsisinde kanser görülürse, doktorunuz muhtemelen nodülün çıkarılması için ameliyat önerecektir.

Nodül 8 mm den küçükse veya PET taraması nodülün kanser olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyorsa, doktorunuz muhtemelen nodülünüzü izlemeyi önerir. 3-6 ayda bir BT taramasını tekrarlar.

Pulmoner nodülün kanser olma şansı düşükse ne olur? – Pulmoner nodülünüzün kanser olma ihtimali düşükse, doktorunuz bunu izleyecektir. Tekrar BT taramaları isteyecektir. Taramalar ne sıklıkta yapılır ? Bu kişisel durumunuza bağlıdır. Çoğu insan, yılda bir veya iki kez yaklaşık 2-3 yıl tekrarlanan BT taramalarına gerek duyabilir.

Pulmoner nodülünüz, tekrarlanan BT taramaları üzerine zamanla daha fazla büyümezse, büyük olasılıkla kanser değildir. Doktorunuz daha sonra tekrarlayan BT taramaları istemeyi etmeyi durduracaktır.

Pulmoner nodülünüz zamanla büyürse, doktorunuz onu çıkarmak için muhtemelen ameliyat önerecektir. Ameliyattan önce, muhtemelen bir PET taraması ve solunum testleri yapılacaktır.

Sağlıklı günler dilerim

Prof. Dr. Salih EMRİ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı